Середа, 21.11.2018, 06:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Вчителю початкової школи

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 28
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Методичні матеріали

Головна » Методичні матеріали » Теорія, методика, технології » Інтерактивні технології навчання

Структура інтерактивного уроку

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами процесу, розуміють, що вони роблять. 

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку.

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ МІЖ ЕТАПАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

 

1. Мотивація навчальної діяльності
 • Займає не більше 5% часу заняття.
 • Мета – сфокусувати увагу учнів або учасників заходу на проблемі, викликати інтерес до обговорюваної теми.
 • На цьому етапі можуть бути використані такі прийоми:
- проблемне питання,
- цитата,
- коротка історія,
- невеличке завдання,
- розминка,
- коротка розповідь;
- бесіда;
- демонстрування наочності;
- нескладні інтерактивні технології («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Криголам» тощо).
 • Як правило, матеріал, озвучений учнями під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає «місточком» для представлення теми уроку.

Урок природознавства, 3-й клас


Тема. Охорона природи. Чисте довкілля
Технологія «Незакінчене речення». Форма роботи: фронтально
Дітям пропонується підготовлена вчителем сторінка «Мої думки».
Завдання: закінчити речення одним із варіантів відповіді.
1. На мою думку, проблеми охорони природи виникли тому, що (зростає чисельність населення, людство споживає занадто багато природних ресурсів, Земля надто мала, можливості природи обмежені).
2. На мою думку, основними чинниками недбалого ставлення до природи є (розвиток науки і виробництва, втручання в глибини Землі, порушення екологічної рівноваги, забруднення космічного простору).
3. На мою думку, виробництво весь час потрібно (обмежувати, нарощувати, удосконалювати).
4. На мою думку, глобальні екологічні проблеми мене (не стосуються, безпосередньо стосуються, залежать від моїх дій).
5. ...


Урок української мови, 3-й клас

Тема. Стилі мовлення
Технологія «Коло ідей» + «2 – 4 – всі разом». Форми роботи: в парі, в малій групі, колективно (фронтально)
На партах журнал «Пізнайко», будь-яка газета з рекламою послуг та оголошень, дитяча енциклопедія.
Завдання: ознайомитися з виділеними вчителем текстами (в парах, в групах).
Вчитель:

- Як ви вважаєте, що нового ми дізнаємося про текст?

Можливі відповіді дітей:

  • Одиниця мовлення у всіх виданнях – текст.
  • В одних текстах застосовуються художні засоби, в інших – ні.
  • Мова текстів буває різною.

Мотиваційний висновок:

- Отже, сьогодні ми будемо працювати над стилями мовлення.


Урок математики, 4-й клас

Тема. Площа прямокутника
Технологія «Мозковий штурм». Форма роботи: фронтально
Вчитель:

- Що треба знати, на вашу думку, щоб знайти площу прямокутника?

На дошці записуються всі ідеї дітей. Жодна з них не відкидається, не критикується вже записана, дозволяється розвивати попередні ідеї.
Можливі відповіді дітей:

  1. Щоб знайти площу прямокутника, досить знань про периметр.
  2. Необхідно знати довжину всіх сторін.
  3. Необхідно знати довжину двох сторін.
  4. Необхідно знати перетворення іменованих чисел.
  5. Необхідно знати таблицю мір довжини.

2. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів
 • Займає орієнтовно 5% часу заняття.
 • Мета – забезпечити розуміння учнямизмісту їхньої діяльності, тобто чого вони повинні досягти в результаті уроку і що від них очікує вчитель.
 • Доцільно залучати до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття або заходу.
 • Формулювання очікуваних результатів уроку – це принциповий момент інтерактивного навчання, бо не усвідомивши цього, учень може сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з навчальним предметом.

Формулювання результатів має відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя («після цього уроку я зможу...»);
 • чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується після уроку;
 • чітко вказувати на способи «вимірювання» результатів;
 • учитель має говорити коротко, ясно й абсолютно зрозуміло для учнів.

Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати – це гарантія успіху. Оптимальною є ситуація, коли учень розуміє не тільки, чого він досяг, а й чого він має досягти на наступному уроці, чого він взагалі хоче від цього предмета для свого життя. Тому в цій частині інтерактивного уроку вчитель має:

 • назвати тему уроку або попросити когось із учнів назвати її;
 • якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, слід звернути на це увагу учнів;
 • попросити когось із учнів оголосити очікувані результати;
 • нагадати, що в кінці уроку перевірятиметься, чи досягли вони цих результатів.


Урок основ безпеки життя, 3-й клас

Тема. Вступний урок до курсу
Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати, що таке правила і яку роль вони відіграють у житті людей;
 • набути навичок роботи в малих групах;
 • визначити своє ставлення до ролі правил у житті.

3. Актуалізація знань. Надання необхідної інформації
 • Займає приблизно 10% часу заняття.
 • Мета етапу – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий час.
 • Види роботи:
  • міні-лекція,
  • читання роздаткового матеріалу,
  • виконання домашнього завдання,
  • опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання (демонстрація відеофільму, презентації тощо) або наочності.

Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна давати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно, прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.


Урок читання, 2-й клас

Тема. Усна народна творчість. Малі фольклорні форми
Технологія «Мікрофон». Форма роботи: фронтально
Завдання: згадати й прочитати напам’ять одну з малих фольклорних форм.
Передаючи символічний «мікрофон», охочі висловлюються швидко, чітко, не обговорюючи інших повідомлень і не перебиваючи один одного.


Урок математики, 3-й клас

Тема. Задачі на різницеве і кратне порівняння.
Технологія «Робота в парах».Формароботи: фронтально
Завдання: порівняти задачі (умову, питання, рішення), знайти, чим вони схожі та чим відрізняються.

1. Кожна пара отримує однакові картки з задачами двох типів.
2. Учням пропонується за хвилину ознайомитися із завданням і обміркувати свій висновок.
3. За сигналом учителя упродовж 30 с учні висловлюються вголос.
4. Ще півхвилини вони узгоджують думки й визначаються, хто висловлюватиметься перед класом.
5. Представник пари робить висновок про те, чим схожі й чим відрізняються подані задачі.
6. Решта учнів, у разі потреби, доповнює.
7. Весь клас робить висновок, що різницеве порівняння показує, «на скільки» більша чи менша одна величина від іншої, а кратне – «у скільки разів» вони відрізняються.

4. Усвідомлення. Інтерактивна вправа
 • Центральна частина уроку. Займає біля 60% часу заняття.
 • Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.
 • Послідовність проведення інтерактивної частини наступна:
 • Інструктування – учитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань. Перевіряє розуміння цього учасниками.
 • Об’єднання в групи, розподіл ролей.
 • Виконання завдання, де учитель виступає в ролі організатора, помічника, ведучого дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співробітництві один з одним.
 • Презентація результатів виконання вправи.
 • Рефлексія. Здійснюється в різних формах: як індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія.

Українська мова, 3-й клас

Тема. Рід іменників
Технологія «Ажурна пилка».Форма роботи: колективно-групова

 • Учитель об’єднує клас у 4 «домашні» групи.

Завдання: опрацювати кожну групу іменників (1група – чоловічого, 2 –жіночого, 3 – середнього роду, 4 – іменники у множині).Пропонується також завдання практичного характеру на визначення роду, числа: наприклад, серед поданих слів (для ускладнення можна ввести різні частини мови) знайти іменники чоловічого (1), жіночого (2), середнього роду (3), іменники у множині (4).

  • Засвоєння матеріалу перевіряється.З цією метою можна застосувати прийоми «Кодування», самоперевірку і взаємоперевірку за зразком, заслухати виступ доповідача.
  • Учасники «домашніх» груп об'єднуються в«експертні» групи, де представники кожної з них пояснюють засвоєний матеріал іншим і таким чином самі набувають нових знань. Всі «експертні» групи отримують однакові завдання практичного характеру для перевірки засвоєння матеріалу: наприклад, визначити рід і число всіх іменників, поданих у вправі.
  • Учасники «експертних» груп повертаються в «домашні» й діляться знаннями, отриманими в «експертних» групах, з іншими учнями цієї групи, зіставляють і обговорюють, як виконали завдання в «експертній» групі.
  • Клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків уроку. Таким чином усі учні оволодівають розумінням принципу поділу іменників за родовими ознаками, за короткий час кожен учень мав можливість висловитись, відповісти, перевірити чи поповнити свої знання, опрацювати більше мовного матеріалу, що сприяє виробленню навички.


Урок читання, 3-й клас


Тема. Вавилонська вежа
Технологія «Займи позицію». Форма роботи: фронтально

 • Учитель дає можливість пригадати, що «Вавилонська вежа» – це біблійна легенда. З цієї легенди історично склалися різні висновки:
  • різноманітність мов на землі;
  • могутність Вавилонської держави;
  • міцність віри в Бога;
  • неминуче покарання за людську погорду.

Завдання: проаналізувати подані висновки і обрати один, можливо, найточніший.

 • На протилежних стінах класу розміщено 3 плакати:  

1. «Вавилонська вежа» – легенда про виникнення різних мов.
2. «Вавилонська вежа» – легенда про погорду як найбільший людський гріх.
3. «Вавилонська вежа» – легенда-згадка про часи, коли на землі панував мир, вселюдське розуміння і злагода.

 • Діти, займаючи певну позицію, утворюють групи. 3 хвилини обговорюють свій вибір у групах.
 • 2 – 4 учні від кожної групи обґрунтовують свою думку, цитуючи твір. У процесі обговорення допускається перехід до іншої групи, а в результаті обговорення весь клас може дійти єдиної думки або залишитися на різних позиціях.


Урок природознавства, 3-й клас


Тема. Ланцюг живлення
Технологія «Ситуативне моделювання. Гра-експромт «Пожежа»

 • Клас ділиться на групи з умовними ролями в кожній:
  • «Рослини» (дерева, пшениця, квіти-волошки);
  • «Рослиноїдні тварини» (ховрах, грак, заєць);
  • «Хижі тварини» (їжак, вовк, лисиця).
 • Діти з «Новин телебачення» отримують інформацію про пожежу та її наслідки для сільського господарства регіону й починають «реагувати на повідомлення», виконуючи свої ролі.
 • Потім збираються в свої групи й вирішують проблему.
 • Після обговорення ситуації виходять з ролей:

- Як ви почувалися в тій чи іншій ролі?
- Що подобалося під час гри, що ні?
- Чи бували ви самі в подібній ситуації?
- Чи була вирішена проблема? Чому? Як?
- Яку іншу лінію поведінки можна було б виробити?
- Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?


Українська мова, 4-й клас


Тема. Однорідні члени речення
Технологія «Метод «Прес».Форма роботи: групова

 • Всі групи працюють одночасно. Вони отримали картки з різними реченнями. Перед кожною групою стоїть завдання довести, що виділені слова є однорідними членами речення.Відповідають за поданим кліше:
  • «Я вважаю, що...»
  • «...тому, що...»
  • «...наприклад...»
  • «Таким чином...»
 • Отже, міркування набуває такого вигляду: «Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання _______? й залежать від одного й того ж слова ________. Наприклад, слово _______ відповідає на питання _______ ? і відноситься до слова ________, до інших слів від нього неможна поставити питання. Таким чином, це слово не є однорідним членом речення».


Урок природознавства, 3-й клас


Тема. Вода. Властивості води. Підсумковий урок
Технологія «Два – чотири – всі разом».Форма роботи: колективно-групова

 • Пари отримують завдання: сформулювати запитання-відповіді, які б розкривали зміст основних понять, положень, законів розділу «Вода», і розташувати їх у логічній послідовності, обов'язково дійшовши згоди.
 • Пари об'єднуються в четвірки для виконаннязавдання: порівняти результати попередньої роботи, побудувавши спільно логічну послідовність запитань з розділу, дійшовши згоди.
 • Кожна четвірка повинна сформулювати одне запитання-відповідь, яке відображає основний зміст розділу, записати його на дошці.
 • Працює весь клас, діти вилучають «слабкі ланки», залишаючи основні.


Урок логіки, 4-й клас

Технологія «Акваріум»

 • Інколи існує кілька шляхів розв’язання логічної задачі, тому клас об’єднується у 2 – 4групи.
 • Одна з груп сідає в центрі класу й утворює своє маленьке коло – «акваріум». Учасники цієї групи обговорюють свій варіант розв'язання задачі, використовуючи метод дискусії (3 – 5хвилин).
 • Інші учні класу слухають, не втручаючись у хід обговорення.
 • Потім інша (за необхідністю, кожна) група, по черзі займаючи місця в центрі класу, пропонує свій варіант розв’язання задачі.
 • Обирається найбільш раціональний варіант.


5. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів

 • Займає орієнтовно 20% часу уроку.
 • Мета – рефлексія, усвідомлення того, що зроблено на уроці (заході), чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати в майбутньому отримане на уроці.
 • Методика проведення рефлексії на уроці містить наступні етапи.

1. Припинення діяльності (з можливістю продовження роботи).
2. Відновлення послідовності виконаних дій (навіть незначних).
3. Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору їх ефективності, продуктивності, відповідності поставленим завданням.
4. Виявлення і формулювання результатів рефлексії:

 • предметна продукція діяльності (ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на запитання);
 • способи, які використовувалися чи створювалися в ході діяльності;
 • гіпотези щодо майбутньої діяльності.
 • Рефлексія може подаватися у вигляді малюнків, схем, графіків.
 • Технологія проведення підсумкового етапу.

І стадія. Установлення фактів:

 • використовуйте відкриті запитання: як?, чому?, що? (наприклад, Що нового дізналися? Чому навчилися?);
 • виражайте почуття;
 • наполягайте на описовому характері коментарів;
 • говоріть про реально зроблене.

ІІ стадія. Аналіз причин:

 • запитуйте про причини: чому?, як?, хто?;
 • заглибтеся у відповіді: чому його немає?, що було б, якби?;
 • шукайте альтернативні теорії;
 • доберіть інші приклади;
 • наведіть думки незалежних експертів.

ІІІ стадія. Планування дій:

 • домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобов’язання щодо подальших дій (Що нам робити далі?).


Урок математики, 4-й клас


Тема. Дія додавання. Закони додавання
Технологія «Дерево рішень».Форма роботи: фронтальна, групова (в парах)


На дошці окремі аркуші паперу з написаними на них законами додавання й висновками з кожного. У центрі намальоване дерево.
Завдання 1.(фронтально) Обрати із запропонованих записів ті, які ви вважаєте «коренями» дерева, і ті, які ви вважаєте його «плодами». Відповідно розмістити картки під деревом і на його кроні.
Завдання 2.(в групах або в парах) Навести приклади дії законів додавання в житті.


Урок читання, 3-й клас

Тема. Вавилонська вежа

1. Вислуховування коротких коментарів спостерігачів, які оцінюють аргументи, активність та дотримання правил проведення дискусій як групами, так і окремими учнями.
2. Взаємооцінювання.
3. Самооцінювання.

Урок української мови, 4-й клас


Тема. Відмінки іменників
І стадія:

 • З якими граматичними поняттями працювали на уроці?
 • Скільки відмінків існує в українській мові?
 • Що треба знати, щоб визначаємо відмінок іменника?
 • Які питання ставляться до називного відмінка? Тощо.

ІІ стадія:

 • Чому саме так назвали відмінки?
 • Чому кличний відмінок не має питань?
 • Які допоміжні дієслова застосовувались під час засвоєння відмінків?
 • Де найчастіше зустрічаються іменники в кличному відмінку?

ІІІ стадія:

 • Чи можна провідміняти іменник, не запам’ятавши назву відмінка, питання до нього?
 • Де перевірити правильне написання кличної форми?
 • Що, на вашу думку, ви повинні знати про відмінки іменників?
 • Як ви вважаєте, чи про все ви дізнались на цьому уроці?
 • Спробуйте пояснити, чому саме так треба писати слова: лампою – рукавицею, ніччю – обличчям, після душу – для душі.

Зрозуміти всю глибину підходів до вдосконалення сучасного уроку можна лише пройшовши всіма сходинками інтерактивного уроку, дотримуючись вимог до кожного його етапу.


Список використаної літератури та джерел

Категорія: Інтерактивні технології навчання | Додав: Ion (20.03.2012)
Переглядів: 11846 | Теги: інтерактивна вправа, рефлексія, надання інформації, очікувані результати, мотивація, Структура інтерактивного уроку, етап уроку | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Хмаринка тегів

Олена Сергієнко © 2018. Створити безкоштовний сайт на uCoz